Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

„Вoдовод“ Bрање 04.11.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Давидовић Станко – Пере Мачкатовца бр.74 – водомер 3/4”

– Анђелковић Димче – Пере Мачкатовца бр.94 – водомер 3/4”

– Златковић Славица – Пере Мачкатовца бр.90 – водомер 3/4”

– Трајковић ДраганПере Мачкатовца бр.84 – водомер 3/4”   

– Димитријевић Светислав – Пере Мачкатовца бр.72 – водомер 3/4”

– Милановић Симеон – Пере Мачкатовца бр.70 – водомер 3/4”

– Давидовић Андреа – Пере Мачкатовца бр.64ц – водомер 3/4”

– Ристић Ђорђе – Пере Мачкатовца бр.64б – водомер 3/4”

– Ђорђевић Драган – Пере Мачкатовца бр.64 – водомер 3/4”

– Ристић Сретен – Пере Мачкатовца бр.68 – водомер 3/4”

– Стојановић Петар – Пере Мачкатовца бр.93 – водомер 3/4”

– Анђелковић Бора – Пере Мачкатовца бр.101 – водомер 3/4”

– Димић Томислав – Пере Мачкатовца бр.73 – водомер 3/4”

– Максић Слађана – Пере Мачкатовца бр.52 – водомер 3/4”

– Стојменовић Добринка – Пере Мачкатовца бр.50 – водомер 3/4”

– Тасић Славко – Пере Мачкатовца бр.91 – водомер 3/4”

– Денковић Светислав – Пере Мачкатовца бр.87 – водомер 3/4”

– Димитријевић Часлав – Пере Мачкатовца бр.85 – водомер 3/4”

– Димитријевић Тихомир – Пере Мачкатовца бр.85 – водомер 3/4”

– Димитријевић Миле – Пере Мачкатовца бр.81 – водомер 3/4”

– Станојевић Мирољуб – Пере Мачкатовца бр.77/а – водомер 3/4”

– Трајковић Радован – Пере Мачкатовца бр.98 – водомер 3/4”

– Тасић Савка – Пере Мачкатовца бр.96 – водомер 3/4”

– Анђелковић Добри – Пере Мачкатовца бр.92а – водомер 3/4”

– Трајковић Добросав – Пере Мачкатовца бр.80 – водомер 3/4”

– Здравковић Светислав – Пере Мачкатовца бр.107 – водомер 3/4”

– Младеновић Стојан – Пере Мачкатовца бр.105 – водомер 3/4”.