Дневне активности

                       Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“ BрањеПетак04.11.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– JUMCO – Радничка бр.5 – водомер Ø200

– Костић Добри – Есперанто бр.12/I – стан 23 – водомер 1/2V