Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                       за ЧЕТВРТАК 04.10.2018. године

           

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одгушење, чишћење и испирање канализације у ул. Рифата Бурџевића,

2. Санација хаварије на водоводној мрежи у селу Корбевац,

3. Поправка шибер затварача у селу Корбевац,

4. Израда прикључка на водоводној мрежи у ул. Стевана Мокрањца 16,

5. Санација хаварије на прикључном воду на водводној мрежи у ул. Прешерновој 14,

6. Санација хаварије на водоводном прикључку у ул. Косовској 107/1,

7. Санација канализационе шахте у ул. 9. Југовића код Белог моста.