Дневне активности службе одржавања

                                              ЈП „ВОДОВОД“

                                   Врање за ЧЕТВРТАК 04.05.2017.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул.Незнаног Јунака, Собинској, Гњиланској, Димитрије Станковића, Радосава Јовића, Браћа Стошић и Ратка Павловића

2.Наставак радова на реконструкцији шахтног поклопца канализационе шахте у ул.К. Стефана Првовенчаног испред семафора код Аутобуске станице

3. Санација ровова у ул: Пере Мачкатовца;раскрснице-Боре Станковића-Саве Ковачевића,Боре Станковића-Његошева,Боре Станковића

4. Израда прикључка на водоводној мрежи по Р.Н.221/17-Кавим-Јединство-локал код аутобуске станице

5.Раздвајање водоводног прикључка од уличне цеви по Р.Н.253/17 у ул. Октобарске револуције бр. 6а

6.Реконструкција водоводне мреже за Спасић Петра на Тргу Братства и јединства

7.Наставак радова на реконструкцији потисног вода у црпној станици „Сараина“ у ул. Цетињској