Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                         за СРЕДА 04.04.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ– Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Јужноморавских бригада – Врањска Бања,

2. Наставак радова на постављању ивичњака у ул. Дрварској и Јужноморавској,

3. Наставак радова на изради прикључка на водоводној мрежи у ул. Кнеза Милоша,

4. Санација хаварије на канализационој мрежи у ул. Маричкој,

5. Поправка прикључка на фекалну канализацију у ул. Народног фронта.