Извештај дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера
Сервиса за замену и поправку водомера

J.П.“Вoдовод“ Bрање – Уторак – 03.03.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих – завршено

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша
– Контролор II………………………..Николић Слободан

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих – завршено

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша
– Контролор II………………………..Николић Слободан

– Алијевић Станко – Радована Драговића бр.27 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Костић Саша – нас.Палестина – водомер 3/4” – водомер замењен
– Петковић Бранислав – Филипа Филиповића бр.18 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Петровић Јасмина – Ђуре Ђаковића бр.29 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Стојановић Станиша – 22.Децембар бр.66 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Симоновић Аца – Краља Милана бр.58 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Реџеповић Шериф – Радована Драговића бр.28 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Јовић Томислав – Бошка Ђорђевића бр.19 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Давитков Илија – Радована Драговића бр.18 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан
– Мајстор………………………………...Спасић Перица

3.Замена водомера код потрошача:

– Костић Чеда – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Јованчевић Радица – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Јанчић Зоран – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен

– Мајстор………………………………...Тасић Бранислав

У Врању, 03.03.2020.године
Пословођа сервисне службе
Сузана Станојковић