Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера
Сервиса за замену и поправку водомера

J.П.“Вoдовод“ Bрање – Среда – 04.03.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша
– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање12 водомер 3/4”

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

2.Поправка 10 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан

3.Сервисирање 10 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

4.Замена водомера код потрошача:

– Стефановић Слађан – Пролетерских Бригада бр.15 – стан 19 – водомер 1/2”
– Петровић Југослав – Колубарска бр.15 – водомер 3/4”
– Ристић Саша – Јована Цвијића бр.16 – водомер 3/4”
– Стојановић Василије – 22.Децембар бр.66/а – водомер 3/4”

– Алексић Љубомир – 22.Децембар бр.68 – водомер 3/4”
– Бојковић Слађан – 22.Децембар бр.72 – водомер 3/4”
– Стојановић Радивоје – 22.Децембар бр.70 – водомер 3/4”
– Арсић Срба – 22.Децембар бр.33 – водомер 3/4”
– Станојковић Ивица – 22.Децембар бр.25 – водомер 3/4”
– Илић Боривоје – 22.Децембар бр.23 – водомер 3/4”
– Додић Здравко – 22.Децембар бр.21 – водомер 3/4”
– Давитковић Антоније – 22.Децембар бр.60/а – водомер 3/4”
– Ђошић Ранко – 22.Децембар бр.54 – водомер 3/4”
– Величковић Драган – 22.Децембар бр.19/а – водомер 3/4”
– Величковић Стојан – 22.Децембар бр.19 – водомер 3/4”
– Стајич Чедомир – 22.Децембар бр.17/а – водомер 3/4”
– Младеновић Благоје – 22.Децембар бр.13 – водомер 3/4”
– Пешић Душан –22.Децембар бр.11 – водомер 3/4”
– Јовановић Радица – Боре Станковића бр.94 – стан 50 – водомер 3/4”
– Симић Трајан – Солунских Ратника бб – водомер 3/4”
– Михајловић Стана – Бошка Ђорђевића бр.6 – водомер 3/4”
– Рашић Стана – Бошка Ђорђевића бр.14 – водомер 3/4”
– Ристић Виолета – Бошка Ђорђевића бр.12 – водомер 3/4”
– Антић Јован – Бошка Ђорђевића бр.10/а – водомер 3/4”
– Ангелов Зоран – Бошка Ђорђевића бр.13 – водомер 3/4”
– Ристић Ђока – Бошка Ђорђевића бр.3 – водомер 3/4”
– Шишковић Сафет – Радована Драговића бр.20/1 – водомер 3/4”
– Николић Благоје – Радована Драговића бр.35 – водомер 3/4”
– Станковић Јанча – Радована Драговића бр.37 – водомер 3/4”
– Камберовић Ида – Радована Драговића бр.33 – водомер 3/4”
– Куртић Незир – Радована Драговића бр.26/а – водомер 3/4”
– Камберовић Стојадин – Радована Драговића бр.26 – водомер 3/4”
– Алијевић Стојан – Радована Драговића бр.24 – водомер 3/4”
– Станојковић Стојадин – Радована Драговића бр.22 – водомер 3/4”
– Шишковић Енвер – Радована Драговића бр.20 – водомер 3/4”

5.Интервенција код потрошача:

– Симић Трајан – Солунских Ратника бб – поставити шапе на водомер
– Очитавање индустријског водомера Ф80/20 – Плутос – Радничка

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан
– Мајстор…………………………………Спасић Перица

6.Замена водомера код потрошача:

– Ристић Слободан – Златокоп – водомер 3/4”
– Николић Горан – Златокоп – водомер 3/4”
– Томов Горан – Златокоп – водомер 3/4”
– Стојковић Иван – Златокоп – водомер 3/4”
– Спасић Душан – Златокоп – водомер 3/4”
– Спасић Јагода – Златокоп – водомер 3/4”
– Цветановић Милорад – Златокоп – водомер 3/4”
– Анастасов Славча – Златокоп – водомер 3/4”
– Петров Ленчо – Златокоп – водомер 3/4”
– Стаменковић Предраг – Златокоп – водомер 3/4”
– Стојменовић Драган – Златокоп – водомер 3/4”
– Цветковић Драган – Златокоп – водомер 3/4”
– Иванов Ванче – Златокоп – водомер 3/4”
– Анастасов Владимир – Златокоп – водомер 3/4”
– Митић Зорица – Златокоп – водомер 3/4”
– Васков Никола – Златокоп – водомер 3/4”
– Илић Ј.Стојан – Златокоп – водомер 3/4”
– Трајковић Бора – Златокоп – водомер 3/4”
– Иванов Марина – Златокоп – водомер 3/4”
– Станковић Љуба – Златокоп – водомер 3/4”
– Љубић Миодраг – Златокоп – водомер 3/4”
– Љубић Ненад – Златокоп – водомер 3/4”
– Ристић Б.Драган – Златокоп – водомер 3/4”
– Љубић Јордан – Златокоп – водомер 3/4”
– Ристић Бојанка – Златокоп – водомер 3/4”
– Манчић Милорад – Златокоп – водомер 3/4”
– Стојановић Марин – Златокоп – водомер 3/4”
– Тасић Чедомир – Златокоп – водомер 3/4”
– Стојановић Н.Драган -Златокоп – водомер 3/4”
– Илић Зоран – Златокоп – водомер 3/4”
– Митић М.Драган – Златокоп – водомер 3/4”
– Димић Миле -Златокоп – водомер 3/4”
– Николов Никола – Златокоп – водомер 3/4”
– Николић Милорад – Златокоп – водомер 3/4”
– Анђелковић Војислав – Златокоп – водомер 3/4”

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

У Врању, 04.03.2020.године
Пословођа сервисне службе
Сузана Станојковић