Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Уторак – 04.02.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор II………………………..Николић Слободан

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 13 водомера 3/4”

– Помоћни радник…………………..Станковић Горан

2.Сервисирање 10 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………...Станковић Дејан

3.Замена водомера код потрошача:

– Илић Драган – Рудничка бр.3 – водомер 3/4”

– Димчић Мирјана – Рудничка бр.6 – водомер 3/4”

– Недељковић Војислав – Рудничка бр.7 – водомер 3/4”

– Јовановић Панта – Рудничка бр.9 – водомер 3/4”

– Костић Јовица – Пере Цветановића бр.31 – водомер 3/4”

– Трајковић Милорад – Бранка Голубовића бб – водомер 3/4”

– Пешић Милорад – Драгија Стефановића Скакавца бб – водомер 3/4”

– Стошић Небојша -Драгија Стефановића Скакавца бб – водомер 3/4”

– Стојнев Минко – Драгија Стефановића Скакавца бб – водомер 3/4”

– Стошић Бора – Драгија Стефановића Скакавца бб – водомер 3/4”

– Здравковић Драган – Драгија Стефановића Скакавца бб – водомер 3/4”

– Пешић Верица – Драгија Стефановића Скакавца бб – водомер 3/4”

– Атанасовић Станча – Драгија Стефановића Скакавца бб – водомер 3/4”

– Грујић Младен – Драгија Стефановића Скакавца бб – водомер 3/4”

– Јосифовић Дамјан – Драгија Стефановића Скакавца бб – водомер 3/4”

– Глигоров Борис – Драгија Стефановића Скакавца бб – водомер 3/4”

– Михајлов Горан – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Стошић Слободан – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Ивановић Алтана – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Радојчић Новица – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Вучетић Драган – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Николић Јовица – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Станковић Владимир – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Дионисијев Славче – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Аризанов Милорад – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Аризанов Ванча – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Василков Стојне – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Миленковић Зоран – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Спасов Павле – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Милосављевић Радојица – Верице Бараћ бб – водомер 3/4”

– Мајстор………………………………...Станковић Дејан

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

У Врању, 04.02.2020.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић