Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

   JП „Вoдовод“ Bрање 03.12.2019.год.

 

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Маринковић Томислав – Немањина бб – локал – водомер 3/4”

– Тасић Љубинка – Ратка Павловића бр.2/а – водомер 3/4”

– Стојковћ Симеон – Ратка Павловића бр.1 – водомер 3/4”

– Ристић Боривоје – Ратка Павловића бр.4 – водомер 3/4”

– Ристић Владимир – Ратка Павловића бр.8 – водомер 3/4”

– Апостоловић Стојан – Ратка Павловића бр.3 – водомер 3/4”

– Крстић Сузана – Ратка Павловића бр.18 – водомер 3/4”

– Костић Милорад – Ратка Павловића бр.13 – водомер 3/4”

– Антанасијевић Новица – Ратка Павловића бр.20/б – водомер 3/4”

– Костић Коста – Ратка Павловића бр.15 – водомер 3/4”

– Јовић Јелка – Ратка Павловића бр.26 – водомер 3/4”

– Тасић Младен – Ратка Павловића бр.19 – водомер 3/4”

– Антанасијевић Драган – Ратка Павловића бр.32 – водомер 3/4”

– Милковић Станоје – Ратка Павловића бр.27 – водомер 3/4”

– Стојковић Света – Ратка Павловића бр.34 – водомер 3/4”

– Стојановић Душанка – Ратка Павловића бр.38 – водомер 3/4”

– Анђелковић Макса – Ратка Павловића бр.41 – водомер 3/4”

– Стојановић Зоран – Браће Стошић бб – водомер 3/4”

– Ников Синиша – Браће Стошић бр.9 – водомер 3/4”

– Вељковић Славица – Браће Стошић бр.1 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Стојан – Браће Стошић бр.6/а – водомер 3/4”

– Антанасијевић Станислав – Браће Стошић бр.6 – водомер 3/4”

– Крстић Сава – Милентија Поповића бр.9/а – водомер 3/4”

– Стајић Предраг – Милентија Поповића бр.18 – водомер 3/4”

– Петковић Благоје – Милентија Поповића бр.5 – водомер 3/4”

– Трајковић Миливоје – Милентија Поповића бр.3 – водомер 3/4”

– Трајковић Стојан – сел.Рибинце – водомер 3/4”

– Златковић Сунчица – сел.Рибинце – водомер 3/4”

– Костић Јовица – Пере Цветановића бр.31 – водомер 3/4”

– Михајловић Слађан – Моше Пијаде бр.7 – водомер 3/4”

– Стаменковић Синиша – Моше Пијаде бр.9 – водомер 3/4”

– Здравковић Владимир – Станоја Главоша бр.13 – водомер 3/4”

– Мишић Александар – Станоја Главоша бр.12 – водомер 3/4”

 

2.Интервенција код потрошача:

 

– Партнер ДОО Врање – Бунушевац.