Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

„Вoдовод“ Bрање 03.04.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Здравковић Војислав – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Крстић Ратко – Краља Петра I Ослободиоца бр.177 – водомер 3/4”

– Радић Сима – Краља Петра I Ослободиоца бр.161 – водомер 3/4”

– Костов Глигор – Краља Петра I Ослободиоца бр.159 – водомер 3/4”

– Симов Натко – Краља Петра I Ослободиоца бр.159 – водомер 3/4”

– Арсенов Дамјан – Краља Петра I Ослободиоца бр.159/а – водомер 3/4”

– Асенов Бора – Краља Петра I Ослободиоца бр.159/б – водомер 3/4”

– Стевановић Чеда – Краља Петра I Ослободиоца бр.161 – водомер 3/4”

– Стаменковић Зоран – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Поповић Мића – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Стаменковић Нада – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Стаменковић Томислав – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Алексић Милорад – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Петровић Нада – Краља Петра I Ослободиоца бб – водомер 3/4”

– Стаменковић Тодор – Краља Петра I Ослободиоца бр.197 – водомер 3/4”