Дневнe активности

                         Сервиса за замену и поправку водомера                    

                              JП“Вoдовод“Bрање03.04.2018.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Анђелковић Добри – Пере Мачкатовца бр.92/1 – водомер 3/4”

– Тасић Славка – Пере Мачкатовца бр.96 – водомер 3/4”

– Стошић Срба – Пере Мачкатовца бр.18/2 – водомер 3/4”

– Антић Јосиф – Пере Мачкатовца бр.30 – водомер 3/4”

– Тасић Душан – Пере Мачкатовца бр.42 – водомер 3/4”

– Трајковић Зоран – Пере Мачкатовца бр.38 – водомер 3/4”

– Додић Зоран – Пере Мачкатовца бр.44 – водомер 3/4”

– Додић Сретен – Пере Мачкатовца бр.46 – водомер 3/4”

– Алексић Добри – Пере Мачкатовца бр.36 – водомер 3/4”

– Стошић Светлана – Радоја Домановића бр.29 – водомер 3/4”

– Недељковић Станче – Радоја Домановића бр.39 – водомер 3/4”

– Петровић Иконија – Радоја Домановића бр.17 – водомер 3/4”

– Спасић Мирослав -Радоја Домановића бр.14 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Ђорђе – Радоја Домановића бр.10 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Душан – Радоја Домановића бр.10– водомер 3/4”

– Ђорђевић Стојадин – Радоја Домановића бр.10 – водомер 3/4”

– Антонијевић Момир – Радоја Домановића бр.9 – водомер 3/4”

– Антонијевић Јовица – Радоја Домановића бр.7 – водомер 3/4”

– Митровић Витомир -Радоја Домановића бр.4 – водомер 3/4”

– Џикић Срећко – Радоја Домановића бр.1 – водомер 3/4”