Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

 JП „Вoдовод“ Bрање 02.07.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Станковић Жарко – 20.Октобар бр.6 – водомер 3/4”

– Главна Градска апотека – Краља Стефана Првовенчаног бр.41 – водомер 3/4”

– Цветковић Стојан – Божидара Аџија бр.2б/1 – водомер 3/4”

– Станковић Зоран – Божидара Аџија бр.3 – водомер 3/4”

– Митровић Трифун – Божидара Аџија бр.5 – водомер 3/4”

– Арсић Бора – Божидара Аџија бр.9 – водомер 3/4”

– Јовановић М.Горан – Божидара Аџија бр.10/1 – водомер 3/4”

– Николић Благоје – Божидара Аџија бр.12 – водомер 3/4”

– Цветковић Стојадин – Божидара Аџија бр.14 – водомер 3/4”

– Цветковић Сретен – Божидара Аџија бр.15 – водомер 3/4”

– Павловић Воја – Божидара Аџија бр.16 – водомер 3/4”

– Јовановић Нада – Божидара Аџија бр.17 – водомер 3/4”

– Стајић Саша – Божидара Аџија бр.20/1 – водомер 3/4”

– Стајић Зоран – Божидара Аџија бр.20 – водомер 3/4”

– Јовановић Миле – Божидара Аџија бр.27 – водомер 3/4”

– Крстић Драгољуб – Божидара Аџија бр.30 – водомер 3/4”

– Момчилвић Светлана – Божидара Аџија бр.32 – водомер 3/4”

– Станковић Милан  – Божидара Аџија бр.36 – водомер 3/4”

– Спасић Далибор – Божидара Аџија бр.37 – водомер 3/4”

– Живковић Боривоје – Божидара Аџија бр.38 – водомер 3/4”

– Илић Тројанка – Божидара Аџија бр.40 – водомер 3/4”

– Трајковић Предраг – Божидара Аџија бр.45 – водомер 3/4”

– Ничковић Вељко – Матије Гупца бр.53 – водомер 3/4”

– Лештаревић Миомир – Матије Гупца бр.25 – водомер 3/4”

– Савић Ивана – Матије Гупца бр.53/а – водомер 3/4”

– Младеновић Миодраг – Матије Гупца бр.21 – водомер 3/4”

– Поповић Чеда – Матије Гупца бр.12 – водомер 3/4”

– Антић Јадранка – Матије Гупца бр.8 – водомер 3/4”

– Станковић Бора – Матије Гупца бр.17 – водомер 3/4”

– Стевановић Драгомир – Шумадијска бр.24 – водомер 3/4”

– Поповић Србољуб – Шумадијска бр.24/1 – водомер 3/4”

– Николић Драган – Шумадијска бр.7 – водомер 3/4”

– Јовановић Божидар – Шумадијска бр.16 – водомер 3/4”

– Николић Мирослава – Шумадијска бр.8/а – водомер 3/4”

– Станојковић Војислав – Шумадијска бр.3 – водомер 3/4”.