Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

„Вoдовод“ Bрање 02.04.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Митић Весна – Краља Стефана Првовенчаног бр.262 – водомер 3/4”

– Јанковић Д.Драган – Пушкинова бб – водомер 3/4”

– Стошић Борко – Ивана Мажуранића бр.1 – водомер 3/4”

– Ибраимовић Бошко – Делиградска бр.24 – водомер 3/4”

– Бајрамовић Богољуб – Делиградска бр.17 – водомер 3/4”

– Раимовић Најдан – Делиградска бр.34 – водомер 3/4”

– Алијевић Станиша – Делиградска бр.36 – водомер 3/4”

– Раимовић Салија – Делиградска бр.40 – водомер 3/4”

– Станојковић Петар – Делиградска бр.26 – водомер 3/4”

– Фејзић Риста – Делиградска бр.23/а – водомер 3/4”

– Јашаревић Дурмиш – Делиградска бр.14 – водомер 3/4”

– Јовановић Александар – Краља Милана бр.12 – водомер 3/4”                                                                                                                                        – Вучковић Славољуб – Краља Милана бр.18 – водомер 3/4”

– Стаменковић Јовица –  Краља Милана бр.113 – водомер 3/4”

– Словић Срђан – Краља Милана бр.111 – водомер 3/4”

– Станојковић С.Борка – Краља Милана бр.81 – водомер 3/4”

– Нешић Мирослав – Краља Милана бр.69 – водомер 3/4”

– Крстић Зоран –  Краља Милана бр.67 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Слободан – Краља Милана бр.20 – водомер 3/4”

– Стошић Душан – Краља Милана бр.16 – водомер 3/4”

– Станојковић Милутин – Вељка Влаховића бр.47/а – водомер 3/4”

– Пешић Станица – Вељка Влаховића бр.33 – водомер 3/4”

– Младеновић Живко – Вељка Влаховића бр.32 – водомер 3/4”

– Илић Милош – Мишић Срђан –  Вељка Влаховића бр.36 – водомер 3/4”

– Митић Нада – Вељка Влаховића бр.44 – водомер 3/4”

– Златковић Раде – Вељка Влаховића бр.36 – водомер 3/4”

– Стојановић Бранко – Вељка Влаховића бр.45 – водомер 3/4”

– Петронијевић Душан – Вељка Влаховића бр.43 – водомер 3/4”

3.Интервенција код потрошача:

– Фејзић Риста – Делиградска бр.23/а

– Стојановић Стојадин – Есперанто бр.18/1 – стан 4

– Станковић Марко – Прол.Бригада бр.13 – стан 14

4.Преглед водоводне инсталације код потрошача:

– Кућни савет – Македонска бр.8