Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера
Сервиса за замену и поправку водомера

J.П.“Вoдовод“ Bрање – Понедељак – 02.03.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша
– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 8 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………...Спасић Перица

2.Поправка 10 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан

3.Замена водомера код потрошача:

– Хришћанско верска заједница – Ђуре Ђаковића бр.23/1 – водомер 6/4” – пукло стакло
– КЕНТАУР БАЛКАНС ДОО Врање – Бунушевац – водомер Ф80/20
– Јовановић Радица – Боре Станковића бр.94 – стан 50 – водомер 3/4”

– Симић Трајан – Солунских Ратника бб – водомер 3/4”
– Михајловић Стана – Бошка Ђорђевића бр.6 – водомер 3/4”
– Јовић Томислав – Бошка Ђорђевића бр.19 – водомер 3/4”
– Рашић Стана – Бошка Ђорђевића бр.14 – водомер 3/4”
– Ристић Виолета – Бошка Ђорђевића бр.12 – водомер 3/4”
– Антић Јован – Бошка Ђорђевића бр.10/а – водомер 3/4”
– Ангелов Зоран – Бошка Ђорђевића бр.13 – водомер 3/4”
– Ристић Ђока – Бошка Ђорђевића бр.3 – водомер 3/4”

– Алијевић Станко – Радована Драговића бр.27 – водомер 3/4”
– Шишковић Сафет – Радована Драговића бр.20/1 – водомер 3/4”

– Николић Благоје – Радована Драговића бр.35 – водомер 3/4”
– Станковић Јанча – Радована Драговића бр.37 – водомер 3/4”
– Камберовић Ида – Радована Драговића бр.33 – водомер 3/4”
– Реџеповић Шериф – Радована Драговића бр.28 – водомер 3/4”
– Куртић Незир – Радована Драговића бр.26/а – водомер 3/4”
– Камберовић Стојадин – Радована Драговића бр.26 – водомер 3/4”
– Алијевић Стојан – Радована Драговића бр.24 – водомер 3/4”
– Станојковић Стојадин – Радована Драговића бр.22 – водомер 3/4”
– Шишковић Енвер – Радована Драговића бр.20 – водомер 3/4”
– Давитков Илија – Радована Драговића бр.18 – водомер 3/4”

– Китановић Светозар – Брегалничка бр.6 – водомер 3/4”
– Спасић Бранка – Ратка Митровића бр.29 – водомер 3/4”
– Бошковић Сретен – Ратка Митровића бр.12 – водомер 3/4”
– Дончић Сима – Ратка Митровића бр.14 – водомер 3/4”
– Јованчов Миле – Ратка Митровића бр.27 – водомер 3/4”
– Стојановић Александар – Ратка Митровића бр.25 – водомер 3/4”
– Борисов Славица – Ратка Митровића бр.19/а – водомер 3/4”
– Грозданов Стојан – Ратка Митровића бр.13 – водомер 3/4”
– Поповић Славољуб – Ратка Митровића бр.7 – водомер 3/4”
– Митић Благоја – Ратка Митровића бр.2 – водомер 3/4”

4.Интервенција код потрошача:

– Симић Трајан – Солунских Ратника бб – поставити шапе на водомер

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан
– Мајстор…………………………………Спасић Перица
– Контролор II………………………….Николић Слободан

У Врању, 02.03.2020.године
Пословођа сервисне службе
Сузана Станојковић