Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                           за ПЕТАК 02.03.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ–Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Лењиновој 19, Ђуре Ђаковића и Булевар АВНОЈ-а