Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

   JП „Вoдовод“ Bрање 01.08.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Станковић Бранко – Сутјескина бр.43 – водомер 3/4” – пукло стакло

– Билијар клуб – Конотаревић Вукота – Партизанска бр.10ЕО – водомер 3/4”

– Фитнес центар АБЦ – Манасић Стефан – Партизанска бр.10ЕФ – водомер 3/4”

– Стошић Власта – Лењинова бр.30 – стан 15 – водомер 3/4”

– Станковић Станко – Сутјескина бр.44 – водомер 3/4”

– Златановић Бора – сел.Златокоп – водомер 3/4” – пукло стакло

– Николић Благица – Таковска бр.26 – водомер 3/4”

– Тасић Драган – Јужноморавска бр.54 – водомер 3/4”

– Костић Бранислав – Јужноморавска бр.27 – водомер 3/4”

– Јанковић Зоран – Јужноморавска бр.46 – водомер 3/4”

– Цветковић Светислав – Јужноморавска бр.23 – водомер 3/4”

– Цветковић Добривоје – Јужноморавска бр.23 – водомер 3/4”

– Томић Славољуб – Јужноморавска бр.38 – водомер 3/4”                                                                                                                               

– Ристић Станиша – Јужноморавска бр.24 – водомер 3/4”

– Ристић Верица – Јужноморавска бр.24 – водомер 3/4”

– Стојановић Весна – Јужноморавска бр.18/1 – водомер 3/4”

– Ристић Ненад – Јужноморавска бр.8 – водомер 3/4”

– Стаменковић Станислава – Јужноморавска бр.18 – водомер 3/4”

– Младеновић Снежана – Јужноморавска бр.12 – водомер 3/4”

– Стојановић Станојко – Јужноморавска бр.7/1 – водомер 3/4”

– Стошић Светозар – Јужноморавска бр.2 – водомер 3/4”

– Лилић Душан – Јужноморавска бр.5 – водомер 3/4”

– Стојановић Лепосава – Јужноморавска бр.1/1 – водомер 3/4”

2.Постављање шапе на водомер код потрошача:

– Билијар клуб – Конотаревић Вукота – Партизанска бр.10ЕО

– Фитнесс центар АБЦ – Манасић Стефан – Партизанска бр.10ЕФ .