Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                     Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање Четвртак 01.06.2017.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Јовановић Лидија – Лењинова бр.36/14 – водомер 1/2”

– Ристић Никодије – Васе Смајевића бр.2 – водомер 3/4”

– Десковић Љиљана – Баба Златина бр.11 – водомер 3/4”

– Јањић Никола – Баба Златина бр.2 – водомер 3/4”

– Микић Ђорђе – Моше Пијаде бр.31 – водомер 3/4”

– Алексић Станојко – Солитер Б/42 – водомер 3/4”

– Миленковић Марин – Солитер Б/15 – водомер 3/4”

– Милић Радица – Пионирска бр.14 стан 7 – водомер 3/4”

– Mанасијевић Славољуб Добрица – Ивана Мештровића бб – водомер 3/4”

– Стојановић Сунка – Ивана Мештровића бб – водомер 3/4”

– Сосић Јовица – Станка Пауновића бр.9 -водомер 3/4”

– Стојановић Љубиша – Станка Пауновића бр.5 – водомер 3/4”

– Митић Стојадин – Душана Стаменковића бр.18 – водомер 3/4”

– Стоилјковић Небојша – Париске Комуне бр.12/2 стан 17 – водомер 1/2”

– Стојменовић Душан – Париске Комуне 12/2 стан 12 – водомер 1/2”

– Љубић Владимир – Париске Комуне бр.10/2 стан 21 – водомер1/2”

– Стојковић Богољуб – Париске Комуне бр.10/2 стан 20 -водомер 1/2”

– Тасић Александар – Париске Комуне бр.10/2 стан 7 – водомер 1/2”

– Новковић Живојин – Есперанто бр.20 стан 1 -водомер 1/2”

– Величковић Смиљка – Есперанто бр.12/1 стан 3 – водомер 1/2”

– Стевановић Бранислав – Партизанска бр.10 локал Д/5- водомер 1/2”

– Станојковић Владан – Есперанто бр.2/2 стан 14 -водомер 1/2”